Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK

  06-53401559       facebook 

Disclaimer

Disclaimer e-mail

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan de afzender op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen is niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een juiste en volledige verzending en ontvangst van de inhoud en van deze e-mail.

The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not addressed to you, please be aware that you have no authorization to read the rest of this e-mail, to copy it or to furnish it to any person other than the addressee. Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the original message Aikido Centrum Den Bosch cannot be held responsible or liable in any way whatsoever for and/or in connection with any consequences and/or damage resulting from the proper and complete dispatch and receipt of the content of this e-mail.

Disclaimer website

Aikido Centrum Den Bosch streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend en aanvaardt Aikido Centrum Den Bosch geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

The objective of Aikido Centrum Den Bosch is to provide correct and up to date information. We cannot guarantee that the information is correct at the moment it is received, or that it is still correct in the course of time. Therefore it is not possible to derive any rights to the information on these pages Aikido Centrum Den Bosch accepts no responsibility as a result of any inaccuracy and/or dated information.

Disclaimer Foto

Aikido Centrum Den Bosch heeft getracht alle rechthebbende van foto, video, tekst en informatie te achterhalen en te informeren. Indien wij in gebreke zijn gebleven bieden wij voor als dan onze excuses aan en vertrouwen wij er op dat u ons hierover informeert.

Aikido Centrum Den Bosch has attempted to retrieve and inform all right full claimants of photo, video, text and information. If we have failed to do so properly, we apologize beforehand and we trust that you will inform us of any shortcomings.

Leden